Ondřej Múka

advokát/attorney at law
ev. č. ČAK 11814/CBA No. 11814

mobil: +420 602 204 305
tel.: + 420 220 199 301
e-mail: muka@krutinamuka.cz

specializace:

Trestní právo
Rodinné právo
Autorské právo
Odpovědnost státu za škodu při výkonu veřejné moci

jazykové dovednosti:

Anglický jazyk

profesní curriculum vitae:

1999 – 2004 Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
2003 – 2008 Český helsinský výbor - právní expert a konzultant
2004 – 2005 Mgr. Daniela Přibylová - advokátní koncipient
2005 – 2007 Mgr. Miroslav Krutina - advokátní koncipient

členství v organizacích:

Česká advokátní komora (od 2008)
Výbor pro vnější vztahy a internetová rada České advokátní komory (od 2018)
Česká národní skupina Mezinárodní společnosti pro trestní právo (AIDP) (od 2010)
Český helsinský výbor (od 2005)
European Criminal Bar Association (ECBA) (od 2013)
Legal Experts Advisory Panel of Fair Trials International (od 2010)
Legal Experts Advisory Board of Fair Trials International (od 2014)
Unie obhájců České republiky (od 2014)

publikace:

Kolektiv autorů. Život – praktický průvodce sociálními otázkami. Praha: Český helsinský výbor, 2005
Kolektiv autorů. Práce – praktické rady, jak si najít a udržet práci. Praha: Český helsinský výbor, 2005
Kolektiv autorů. Policie a lidská práva. Praha: Český helsinský výbor, 2007
Krutina, Miroslav, Múka, Ondřej. Poskytnutí údajů o telekomunikačním provozu a domovní prohlídka. http://www.lupa.cz/clanky/poskytnuti-udaju-o-telekomunikacnim-provozu-a-domovni-prohlidka/, 2007
Krutina, Miroslav, Múka, Ondřej. Odnětí a vydání věci doličné při podezření z porušení autorského práva. http://www.lupa.cz/clanky/odneti-a-vydani-veci-dolicne-pri-podezreni-z-poruseni-autorskeho-prava/, 2007
Kolektiv autorů. Soudní praxe v oblasti diskriminace na trhu práce. Český Krumlov: ICOS Český Krumlov, o.s., 2008
Kolektiv autorů. Kriminalita motivovaná nenávistí ve světle právních a faktických opatření v ČR/Combating hate crime in the Czech republic. Praha: Český helsinský výbor, 2008
Kolektiv autorů. Kompendium tabákového práva, Česká judikatura 10/2009. Praha: Havlíček Brain Team, 2009
Nemajetková újma v oblasti zdravotnictví - Ochrana osobnosti pacienta, Zdravotnictví a právo 5/2010. Praha: Havlíček Brain Team, 2010
Nemajetková újma v oblasti zdravotnictví - Ochrana názvu a dobré pověsti zdravotnického zařízení, Zdravotnictví a právo 6/2010. Praha: Havlíček Brain Team, 2010
Nemajetková újma v oblasti zdravotnictví - Ochrana před diskriminací v oblasti zdravotnictví, Zdravotnictví a právo 7-8/2010. Praha: Havlíček Brain Team, 2010
Kolektiv autorů. Ochrana práv občanů a diskriminační problematika. Český Krumlov: ICOS Český Krumlov, o.s., 2010
Padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, Zdravotnictví a právo 7-8/2011. Praha: Havlíček Brain Team, 2011