Выбрать страницу

Ондржей Мука

адвокат
рег. № ЧПА 11814

моб.: +420 602 204 305
тел.: + 420 220 199 301
e-mail: muka@krutinamuka.cz

специализация:

Уголовное право
Семейное право
Авторское право
Ответственность государства за вред, причиненный государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами

знание языков:

Английский язык

профессиональная биография:

1999 – 2004 Юридический факультет Западночешского университета в Пльзене
2003 – 2008 Чешский Хельсинкский комитет – правовой эксперт и консультант
2004 – 2005 Mgr. Даниела Пржибылова – кандидат на должность адвоката
2005 – 2007 Mgr. Мирослав Крутина – кандидат на должность адвоката

членство в организациях:

Чешская коллегия адвокатов (с 2008 г.)
Комитет по внешним связям и интернет-совет Чешской коллегии адвокатов (с 2018 г.)
Чешское национальное отделение Международной ассоциации уголовного права (AIDP) (с 2010 г.)
Чешский Хельсинкский комитет (с 2005 г.)
Европейская ассоциация адвокатов по уголовным делам (ECBA) (с 2013 г.)
Международная консультативная группа экспертов по правовым вопросам справедливого судебного разбирательства (с 2010 г.)
Международный консультативный совет экспертов по правовым вопросам справедливого судебного разбирательства (с 2014 г.)
Союз защитников Чешской Республики (с 2014 г.)

публикации:

Kolektiv autorů. Život – praktický průvodce sociálními otázkami. Praha: Český helsinský výbor, 2005
Kolektiv autorů. Práce – praktické rady, jak si najít a udržet práci. Praha: Český helsinský výbor, 2005
Kolektiv autorů. Policie a lidská práva. Praha: Český helsinský výbor, 2007
Krutina, Miroslav, Múka, Ondřej. Poskytnutí údajů o telekomunikačním provozu a domovní prohlídka. http://www.lupa.cz/clanky/poskytnuti-udaju-o-telekomunikacnim-provozu-a-domovni-prohlidka/, 2007
Krutina, Miroslav, Múka, Ondřej. Odnětí a vydání věci doličné při podezření z porušení autorského práva. http://www.lupa.cz/clanky/odneti-a-vydani-veci-dolicne-pri-podezreni-z-poruseni-autorskeho-prava/, 2007
Kolektiv autorů. Soudní praxe v oblasti diskriminace na trhu práce. Český Krumlov: ICOS Český Krumlov, o.s., 2008
Kolektiv autorů. Kriminalita motivovaná nenávistí ve světle právních a faktických opatření v ČR/Combating hate crime in the Czech republic. Praha: Český helsinský výbor, 2008
Kolektiv autorů. Kompendium tabákového práva, Česká judikatura 10/2009. Praha: Havlíček Brain Team, 2009
Nemajetková újma v oblasti zdravotnictví - Ochrana osobnosti pacienta, Zdravotnictví a právo 5/2010. Praha: Havlíček Brain Team, 2010
Nemajetková újma v oblasti zdravotnictví - Ochrana názvu a dobré pověsti zdravotnického zařízení, Zdravotnictví a právo 6/2010. Praha: Havlíček Brain Team, 2010
Nemajetková újma v oblasti zdravotnictví - Ochrana před diskriminací v oblasti zdravotnictví, Zdravotnictví a právo 7-8/2010. Praha: Havlíček Brain Team, 2010
Kolektiv autorů. Ochrana práv občanů a diskriminační problematika. Český Krumlov: ICOS Český Krumlov, o.s., 2010
Padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, Zdravotnictví a právo 7-8/2011. Praha: Havlíček Brain Team, 2011