Select Page

Ondřej Múka

Attorney-at-law
CBA No. 11814

GSM: +420 602 204 305
phone.: + 420 220 199 301
e-mail: muka@krutinamuka.cz

specialization:

Criminal Law
Family law
Copyright
State liability for damage in the exercise of public authority

languages:

English

professional curriculum vitae:

1999 – 2004 University of West Bohemia, Faculty of Law
2003 – 2008 Czech Helsinki Committee - legal expert and consultant
2004 – 2005 Mgr. Daniela Přibylová - junior attorney
2005 – 2007 Mgr. Miroslav Krutina - junior attorney

member of:

Czech Bar Association (since 2008)
The Committee on External Relations and the Internet Council of Czech Bar Association (since 2018)
Czech National Group of Association Internationale de Droit Pénal (AIDP) (since 2010)
Czech Helsinki Committee (since 2005)
European Criminal Bar Association (ECBA) (since 2013)
Legal Experts Advisory Panel of Fair Trials International (since 2010)
Legal Experts Advisory Board of Fair Trials International (since 2014)
Union of Attorneys of the Czech Republic (since 2014)

publications:

Kolektiv autorů. Život – praktický průvodce sociálními otázkami. Praha: Český helsinský výbor, 2005
Kolektiv autorů. Práce – praktické rady, jak si najít a udržet práci. Praha: Český helsinský výbor, 2005
Kolektiv autorů. Policie a lidská práva. Praha: Český helsinský výbor, 2007
Krutina, Miroslav, Múka, Ondřej. Poskytnutí údajů o telekomunikačním provozu a domovní prohlídka. http://www.lupa.cz/clanky/poskytnuti-udaju-o-telekomunikacnim-provozu-a-domovni-prohlidka/, 2007
Krutina, Miroslav, Múka, Ondřej. Odnětí a vydání věci doličné při podezření z porušení autorského práva. http://www.lupa.cz/clanky/odneti-a-vydani-veci-dolicne-pri-podezreni-z-poruseni-autorskeho-prava/, 2007
Kolektiv autorů. Soudní praxe v oblasti diskriminace na trhu práce. Český Krumlov: ICOS Český Krumlov, o.s., 2008
Kolektiv autorů. Kriminalita motivovaná nenávistí ve světle právních a faktických opatření v ČR/Combating hate crime in the Czech republic. Praha: Český helsinský výbor, 2008
Kolektiv autorů. Kompendium tabákového práva, Česká judikatura 10/2009. Praha: Havlíček Brain Team, 2009
Nemajetková újma v oblasti zdravotnictví - Ochrana osobnosti pacienta, Zdravotnictví a právo 5/2010. Praha: Havlíček Brain Team, 2010
Nemajetková újma v oblasti zdravotnictví - Ochrana názvu a dobré pověsti zdravotnického zařízení, Zdravotnictví a právo 6/2010. Praha: Havlíček Brain Team, 2010
Nemajetková újma v oblasti zdravotnictví - Ochrana před diskriminací v oblasti zdravotnictví, Zdravotnictví a právo 7-8/2010. Praha: Havlíček Brain Team, 2010
Kolektiv autorů. Ochrana práv občanů a diskriminační problematika. Český Krumlov: ICOS Český Krumlov, o.s., 2010
Padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, Zdravotnictví a právo 7-8/2011. Praha: Havlíček Brain Team, 2011