Miroslav Krutina

advokát/attorney at law
ev. č. ČAK 10251/CBA No. 10251

mobil: +420 602 179 733
tel.: + 420 220 199 301
e-mail: miroslav@krutina.cz

specializace:

Trestní právo

Založil advokátní kancelář v roce 2004 po absolvování právnické fakulty University Karlovy v Praze, kterou absolvoval v letech 1993-1999 a po dlouholetém angažmá v Mezinárodní helsinské federaci pro lidská práva, kde získal bohaté profesní zkušenosti, měl četné příležitosti komunikovat se špičkovými protagonisty právnické profese jak z advokátního stavu, tak také se soudci, státními zástupci, vysokými státními úředníky a politiky vládními i opozičními. V letech 1999 – 2006 (ale dle časových možností dodnes) pořádal a jinak se účastnil a účastní řady odborných jednání a konferencí se zaměřením na reformování trestní justice do podoby slučitelné s požadavky na moderní právní stát. Od počátku se profiluje jako obhájce v trestních věcech, nicméně vedle trestního práva (obhajoba fyzických i právnických osob, extradice a další řízení s cizím prvkem, odborné analýzy, compliance programy, interní audity a v souvislosti s tím též zastupování poškozených v trestních věcech), v kanceláři ve spolupráci s dalšími specialisty rozvíjel i další specializace z oboru veřejného práva (např. správní trestání, daňové právo, finanční právo apod.), práva soukromého (občanské právo, právo korporátní), vedení sporů jak před soudy a dalšími institucemi tak i mimosoudně. Historicky má kancelář blízko o otázkám ochrany lidských práv a jejich ochrany zejm. před Ústavním soudem ČR. Mgr. Krutina hovoří plynně anglicky a rusky na úrovni odborné, na úrovni hovorové pak i německy. V kanceláři se obklopil talentovanými odborně zdatnými kolegy se zápalem pro obor práva, se zaměřením na proklientský přístup. Jako specialista na trestní právo spolupracuje s nejvýznamnějšími českými a evropskými advokátními kancelářemi. Své postoje publikuje zejména ve formě interview, primárně prostřednictvím ČT, ale též v odborné literatuře, na odborných konferencích a seminářích při Právnické fakultě UK v Praze, Parlamentu ČR, Vězeňské službě ČR, Probační a mediační službě ČR a dalších významných institucí.

 

angažmá a členství:

Člen pracovní skupiny CCBE Anti-Money-Laundering Committee (od 2018)
Člen pracovní skupiny CCBE Tax Committee (od 2018)
Člen pracovní skupiny CCBE European Convention Working Group (od 2018) Unie obhájců České republiky (od 2014)
Člen v sekci pro právo EU v České advokátní komoře (od 2012)
Člen European Criminal Bar Association (ECBA) (od 2009)
Člen Advisory Board ECBA (od 2011)
Člen pracovní skupiny CCBE Criminal Law Committee (od 2010)
Člen Legal Experts Fair Trials International (od 2010)
Člen sekce pro trestní právo v České advokátní komoře (od 2008)
Česká advokátní komora (od 2004)
Praxe advokátního koncipienta v AK JUDr. Jaroslava Janečka - advokáta v Praze (2000-2002)
Český helsinský výbor (1997 - 2008)

publikace:

Monitoring vězeňství 1999, Český helsinský výbor, 2000
Školení pracovníků a dobrovolníků neziskových organizací v sociálně-právní poradenství, ČHV, 2000, str. 56 - 64
Školení pracovníků a dobrovolných NGOs v sociálně-právním poradenství, Český helsinský výbor 2000, str. 56 - 64
Judicial Capacity, Open society Institute, 2002
Aktuální otázky lidských práv v České republice, Český helsinský výbor, 2002, str. 47-85
Výkon justice, Nadace OSF – Open Society Institute, 2002
Aktuální otázky ochrany lidských práv v ČR, Český helsinský výbor, 2002, str. 47 – 85
Obecně prospěšné práce a další instituty restorativní justice, Český helsinský výbor, 2003
Výkon spravedlnosti v České republice, Soudce, 8/2005
Kolektiv autorů. Život – praktický průvodce sociálními otázkami. Praha: Český helsinský výbor, 2005
Kolektiv autorů. Práce – praktické rady, jak si najít a udržet práci. Praha: Český helsinský výbor, 2005
Kolektiv autorů. Policie a lidská práva. Praha: Český helsinský výbor, 2007
Krutina, Miroslav, Múka, Ondřej. Poskytnutí údajů o telekomunikačním provozu a domovní prohlídka. http://www.lupa.cz/clanky/poskytnuti-udaju-o-telekomunikacnim-provozu-a-domovni-prohlidka/, 2007
Kolektiv autorů. Soudní praxe v oblasti diskriminace na trhu práce. Český Krumlov: ICOS Český Krumlov, o.s., 2008
Kolektiv autorů. Kompendium tabákového práva, Česká judikatura 10/2009. Praha: Havlíček Brain Team, 2009
Zdravotnictví a právo, Regresní nároky ve veřejném zdravotním pojištění, 12/2009, str. 17-18
Zdravotnictví a právo, Trestněprávní aspekty povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků, 9/2009, str. 2-5
Zdravotnictví a právo, Udělení, popř. odepření souhlasu s léčbou (revers), 5/2009, str. 8-12
Zdravotnictví a právo, Otázky související s odepřením lékařské pomoci, 1-2/2009, str. 32
Kolektiv autorů. Ochrana práv občanů a diskriminační problematika. Český Krumlov: ICOS Český Krumlov, o.s., 2010

významná ocenění:

Soudcovská unie ČR za dlouhodobou práci ve prospěch nezávislé demokratické české justice, 25. 11. 2005
Poděkování generální ředitelky Vězeňské služby ČR Mgr. Kamily Meclové