Tereza Pekařová

e-mail: pekarova@krutinamuka.cz

specializace:

Trestní právo

jazykové dovednosti:

Anglický jazyk

profesní curriculum vitae:

Tereza je od roku 2018 studentkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Její přístup k právu je ovlivněn zájmem o rakouskou školu ekonomie, která v ní probudila skepticismus vůči příliš rozsáhlé právní regulaci. Své profesní kroky směřuje do oblasti veřejného práva a k hájení svobody jednotlivce před zásahy veřejné moci.