Natálie Chmelařová

e-mail: chmelarova@krutinamuka.cz

specializace:

Trestní právo
Rodinné právo
Cizinecké právo

jazykové dovednosti:

Anglický jazyk
Německý jazyk

profesní curriculum vitae:

Natálie je od roku 2018 studentkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Absolvovala stáž na trestním úseku Obvodního soudu pro Prahu 8 a stáž na Vrchním soudu v Praze. Odborně se věnuje zejména trestnímu a rodinnému právu se zaměřením na problematiku sexualizovaného a domácího násilí a stalking. V té souvislosti se dále věnuje studiu viktimologie a soudní psychologie.

členství v organizacích:

Bez trestu - spolek na podporu obětí sexualizovaného a domácího násilí