František Matula

e-mail: matula@krutinamuka.cz

specializace:

Ústavní právo
Kyberkriminalita
Podmíněné propuštění

jazykové dovednosti:

Anglický jazyk

profesní curriculum vitae:

František Matula je studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, na níž nastoupil v roce 2018. Odborně se věnuje zejména výkonu trestu odnětí svobody, podmíněnému propuštění, otázkám lidských práv a řízení před Ústavním soudem.

členství v organizacích:

Český helsinský výbor (od 2022)
Junák – český skaut (od 2008)

publikace:

Nejednotné a nepředvídatelné soudní rozhodování o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. VÁLKOVÁ, Helena, MATULA, František. Trestněprávní revue, 2023, č. 3, s. 153-157.
Monitoring vězeňství v České republice (říjen 2022 – leden 2023). Český helsinský výbor, 2023.