Ondřej Múka

advokát/attorney at law
ev. č. ČAK 11814/CBA No. 11814

mobil: +420 602 204 305
tel.: + 420 220 199 301
e-mail: muka@krutinamuka.cz

specializace:

Trestní právo
Rodinné právo
Autorské právo
Odpovědnost státu za škodu při výkonu veřejné moci

jazykové dovednosti:

Anglický jazyk

profesní curriculum vitae:

1999 – 2004 Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
2003 – 2008 Český helsinský výbor - právní expert a konzultant
2004 – 2005 Mgr. Daniela Přibylová - advokátní koncipient
2005 – 2007 Mgr. Miroslav Krutina - advokátní koncipient

členství v organizacích:

Česká advokátní komora (od 2008)
Výbor pro vnější vztahy a internetová rada České advokátní komory (od 2018)
Česká národní skupina Mezinárodní společnosti pro trestní právo (AIDP) (od 2010)
Český helsinský výbor (od 2005)
European Criminal Bar Association (ECBA) (od 2013)
Legal Experts Advisory Panel of Fair Trials International (od 2010)
Legal Experts Advisory Board of Fair Trials International (od 2014)
Unie obhájců České republiky (od 2014)