Advokátní kancelář poskytuje právní služby v českém, anglickém, německém, francouzském a ruském jazyce. Našimi klienty jsou podnikatelské i nepodnikatelské subjekty z České republiky a ze zahraničí, jakož i nevládní organizace.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ MGR. KRUTINY

IČ: 63060990
DIČ: 7309269902
sídlem Vyšehradská 423/27, 128 00 Praha 2
tel: +420 220 199 301
fax: + 420 220 199 302
email: office@krutina.cz